เพล๊กซ์เพิร์ท - หน้าหลัก

the Plastic Expert

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

product development
แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มีส่วนรับผิดชอบมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานพลาสติก

สิ่งที่ท้าทายสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์:
  • ระยะเวลาในการผลิตสั้น
  • ชิ้นงานมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ซับซ้อน
  • ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง
  • ต้นทุนในการผลิตต่ำ
ผลของการใช้การจำลองการฉีดขึ้นรูป (Simulation) และการวิเคราะห์โครงสร้าง (FEM) คือ ช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และเป็นเครื่องช่วยยืนยันถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
การจำลองการฉีดขึ้นรูปพลาสติก

การใช้การจำลองการฉีดขึ้นรูปควบคู่ไปกับการออกแบบชิ้นงาน เวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะเสร็จเร็วขึ้น และต้นทุนต่ำ บริเวณที่อาจไม่แข็งแรง หรือบริเวณที่มีความสำคัญจะถูกระบุ และสามารถปรับปรุงคุณภาพของชิ้นงาน ใช้บริการกับเรา ผู้ซึ่งมีประสบการณ์จริงในเรื่องการจำลองการฉีดขึ้นรูปพลาสติก เพื่อผลประโยชน์ของคุณ


การวิเคราะห์โครงสร้าง

พฤติกรรมของชิ้นงานหรืองานในลักษณะที่ประกอบกันภายใต้ภาระที่เกิดขึ้นจะสามารถเข้าใจได้ และใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบชิ้นงานให้เหมาะสม การวิเคราะห์จะช่วยหาค่าความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับการรับภาระความเค้นที่เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการใช้วัสดุลดลง และรวมไปถึงการลดรอบเวลาในการฉีดCEO

"เราเลือกใช้บริการจำลองการฉีดขึ้นรูปเพื่อทำให้เราเป็นผู้นำอยู่เสมอ!"