เพล๊กซ์เพิร์ท - หน้าหลัก

the Plastic Expert

IR-ThermalSystem

เพิ่มความเร็วในกระบวนการฉีดพลาสติกและคุณภาพชิ้นงานThermoControl

ในกระบวนการฉีดพลาสติกนั้นมีเวลาที่ต้องสูญเสียไปกับการติดตั้งแม่พิมพ์และปรับเครื่องฉีดเป็นจำนวนมาก ถ้าผู้ปรับเครื่องฉีดสามารถเข้าใจถึงผลกระทบของระบบหล่อเย็นที่มีต่อแม่พิมพ์ได้เร็วเท่าไหร่ก็จะทำให้เริ่มการผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพได้เร็วเท่านั้น

ข้อดีของ IR-ThermalSystem:
  • รู้เวลาที่แม่พิมพ์ตอบสนองต่อการปรับฉีด
  • ทราบถึงผลกระทบจากการปรับฉีด
  • ทราบถึงตัวชี้วัดที่สำคัญต่อคุณภาพชิ้นงาน
  • ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
นอกเหนือจากการใช้เพื่อปรับฉีดแล้ว IR-ThermalSystem สามารถใช้ควบคุมกระบวนการฉีดพลาสติกโดยการตรวจสอบขอบเขตบนและขอบเขตล่าง ณ บริเวณที่ต้องการควบคุม
หลักการทำงาน:

IR-ThermalSystem ประกอบด้วยกล้องอินฟราเรดและซอฟต์แวร์ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ ผู้ปรับฉีดติดตั้งกล้องอินฟราเรดในตำแหน่งที่เหมาะสมใกล้กับแม่พิมพ์โดยใช้ฐานแม่เหล็กเป็นตัวยึด หลังจากนั้นปรับทิศทางและโฟกัสบนชิ้่นงานพลาสติกในขณะเปิดแม่พิมพ์

หลังจากที่แม่พิมพ์เปิดกล้องจะทำการถ่ายภาพความร้อนและทำการวิเคราะห์


รูปแบบการปรับฉีด:

ในระหว่างการติดตั้งแม่พิมพ์ กล้องจะถูกติดตั้งใกล้กับแม่พิมพ์เพื่อตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานโดยวิเคราะห์อุณภูมิที่ผิวชิ้นงาน ผลกระทบของเงื่อนไงการฉีดต่อชิ้นงานสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย จึงทำให้วัฏจักรการฉีดนั้นสั้นลดลง

นอกจากนี้ สาเหตุของปัญหาที่เกี่ยวกับผิวและขนาดของชิ้นงาน เช่น การบิดตัว สามารถตรวจสอบได้


รูปแบบการควบคุมคุณภาพ:

พื้นที่ควบคุมสามารถกำหนด ณ บริเวณวิกฤตของชิ้นงาน ซึ่งค่าขอบเขตบนและขอบเขตล่างของบริเวณนี้จะถูกวิเคราะห์และตรวจสอบในแต่ละวัฏจักรการฉีด ถ้ามีค่าเกินขอบเขตที่กำหนดจะมีสัญญาณเตือนและส่งไปยังเครื่องจักรว่าเป็นชิ้นงานเสีย ในขณะเดียวกันข้อมูลจากกระบวนการผลิตทั้งหมดจะถูกบันทึกผลและรายงานการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ


Infrarot

"ในฐานะผู้ปรับฉีด ฉันใช้ IR-ThermalSystem
เพื่อง่ายต่อการปรับกระบวนการฉีดให้เหมาะสม"