เพล๊กซ์เพิร์ท - หน้าหลัก

the Plastic Expert

การวิเคราะห์โครงสร้าง

เริ่มจากกรณีพื้นฐานไปจนถึงกรณีที่มีความยุ่งยากการวิเคราะห์โครงสร้าง

อายุการใช้งานที่ยาวนานยังเป็นคำถามสำหรับชิ้นงานและชิ้นส่วนพลาสติก ในขณะที่รับภาระในลักษณะต่างๆ

การวิเคราะห์โครงสร้างสามารถแสดง:
  • แรงที่ต้องการ
  • การเสียรูปสูงสุดภายใต้การรับภาระ
  • แสดงผลการเสียรูป
  • ความเค้นที่เกิดจากอุณภูมิ
ผู้ออกแบบชิ้นงานและแม่พิมพ์จะได้รับข้อมูลที่หลากหลายจากการวิเคราะห์โครงสร้าง ที่สามารถใช้ปรับปรุงการออกแบบของชิ้นงานและแม่พิมพ์ และมั่นใจถึงคุณภาพสูงสุด
สิ่งที่ต้องการ:

คุณสมบัติการใช้งานของชิ้นงานพลาสติกมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากคุณสมบัติเกี่ยวกับการมองเห็นแล้ว คุณสมบัติเชิงกลต้องมีการพัฒนาควบคู่ไปกับฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นของชิ้นงาน ชิ้นงานและงานในลักษณะที่ประกอบกันต้องแบกรับภาระหนักในลักษณะอยู่กับที่และเคลื่อนไหว และต้องรับมือกับภาระหนักเหล่านี้ ชิ้นงานจะต้องไม่เกิดความเสียหายในระหว่างการับภาระ


ความเค้น:

ผลสำคัญที่ได้จากการวิเคราะห์คือ การกระจายตัวของความเค้นภายใต้แรงที่กระทำ ผู้ออกแบบชิ้นงานสามารถระบุจุดที่ไม่แข็งแรงของชิ้นงานจากผลการวิเคราะห์โครงสร้าง และสามารถทำการออกแบบแก้ไขชิ้นงานในมีค่าความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น


ความเสถียร:

แม่พิมพ์ฉีดต้องรับภาระหนักภายใต้กระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก ความมั่นคงของตัวสไลด์ แผ่นแม่พิมพ์ และชิ้นส่วนอื่น เป็นสิ่งที่สำคัญมากต่ออายุการใช้งานของแม่พิมพ์ การวิเคราะห์โครงสร้างจะช่วยให้สามารถเลือกขนาดที่ถูกต้องสำหรับคอร์ ขนาดแต่ละแผ่นของแม่พิมพ์ และตัวไลด์ เพื่อช่วยให้แม่พิมพ์มีอายุยาวนานขึ้น


FEM


"การจําลองสถานการณ์สามารถทำให้มองเห็นถึงอนาคต
และช่วยทำให้งานดีขึ้น"