ความเข้าใจในการฉีด

การจำลอง – การประเมินผล – การนำไปปฏิบัติ – การตรวจสอบ

การบริการและระบบที่ชาญฉลาด

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพลาสติก เราทำการจำลองด้วยความเข้าใจและเกิดประโยชน์สูงสุด

จากการจำลอง เราสามารถประเมิน:

คุณภาพการเติมเต็มชิ้นงาน
ประสิทธิภาพในการหล่อเย็นของแม่พิมพ์
สาเหตุของการบิดตัว
ความเค้นภายในชิ้นงานหรือจากการประกอบ
การเสียรูปการภายใต้เงื่อนไงต่างๆ

หลังจาการประเมินผลลัพธ์ เราจะดำเนินการเสนอแนวทางเพื่อ:

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนผลิต
ลดวัฏจักรการฉีด
ลดทรัพยากร เช่น พลังงาน และวัสดุ เป็นต้น
ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์
ปรับปรุงกระบวรการฉีดให้เหมาะสม

เราให้คำปรึกษาและทำงานร่วมกับลูกค้าของเราตลอดห่วงโซ่ของกระบวนการด้วย:

การจำลอง และ การประเมินผล การออกแบบชิ้นงานและแม่พิมพ์
การนำแนวทางการแก้ไขไปปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงคุณภาพชิ้นงาน
การตรวจสอบ และทำกระบวนการผลิตให้เหมาะสม