+66 (0) 2525 0059 contact@plexpert.co.th

เพล๊กซ์เพิร์ท จะนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ ณ งานแสดงสินค้าหลักทั้งสองแห่งในช่วงครื่งแรกของปี 2562
เราจะแสดงให้เห็นผลลัพธ์และประโยชน์จากงานบริการและผลิตภัณฑ์ของเรา
เราเชิญชวนคุณเพื่อร่วมพูดคุยในเรื่องที่น่าสนใจและสนทนาเชิงลึกเกี่ยวกับงานของคุณ

โปรดบันทึกวันดังต่อไปนี้
ระหว่างวันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 2562
Moulding Expo ณ เมืองชตุทท์การ์ท
แวะเยี่ยมชมบูธ 5D15 และพบกับระบบ IR-ThermalSystem ทำงานระหว่างการผลิตชิ้นงานพลาสติก

ระหว่างวันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 2562
Chinaplas ณ เมืองกวางโจว
แวะเยี่ยมชมบูธ 5.1C10 คุณจะพบกับการเปิดตัวครั้งแรกของ XTag