+66 (0) 2525 0059 contact@plexpert.co.th

พื้นฐานของการสื่อสารและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพคือ ความเข้าใจถึงความหมายของแต่ละคำศัพท์
เหมือนกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ อุตสาหกรรมพลาสติกก็มีคำศัพท์เฉพาะเช่นเดี่ยวกัน
คำศัพท์เหล่านี้ไม่สามารถอธิบายในตัว และความหมายที่แท้จริงมักเข้าใจได้ยาก หากไม่ใช้กลุ่มคนที่ทำงานทางด้านพลาสติกโดยเฉพาะ
เพื่อให้แน่ใจในความถูกต้อง และยกระดับการสื่อสาร เพล๊กซ์เพิร์ทจึงสนับสนุนให้เกิดเป็น
พจนานุกรมสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก
คุณสามารถเข้าถึง พจนานุกรม ผ่าน plastic-glossary.com ได้ตลอดเวลา

ในพจนานุกรม ความหมายของคำศัพท์ด้านอุตสาหกรรมจะถูกอธิบายด้วยตัวหนังสือและภาพ
มีลิงค์ของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำนั้น ๆ เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจในความหมายเพิ่มมากขึ้น

เราขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมกันพัฒนาพจนานุกรมไปด้วยกัน
ผ่านการแนะนำเราเกี่ยวกับความหมายของคำศัพท์นั้น ๆ หรือ ส่งความหมายของแต่ละคำศัพท์ให้เราเพิ่มเข้าไป โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการสำหรับพันธมิตร ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย