+66 (0) 2525 0059 contact@plexpert.co.th

ในกระบวนการฉีดพลาสติก มีวิธีการที่หลากหลายในการพัฒนากระบวนการ
ซึ่งหนึ่งในนั้นสามารถทำได้โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติม และใช้เครื่องมือที่มีอยู่แล้ว

XScale เป็นซอฟต์แวร์ฟรี ที่เพิ่มความสามารถให้กับเครื่องชั่งที่อยู่ในสายการผลิต
และจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลบนระบบเน็ตเวิร์ค

เพียงใช้การเชื่อมต่อผ่านสายที่ไม่ซับซ้อน ทำให้เครื่องชั่งกลายเป็นส่วนในหนึ่งในกลยุทธ์การทำงานแบบดิจิทัลสำหรับคุณ