+66 (0) 2525 0059 contact@plexpert.co.th

รู้จักเพล๊กซ์เพิร์ท

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกสำหรับคุณ

เพล๊กซ์เพิร์ท เป็นบริษัทข้ามชาติที่มีผู้เชี่ยวชาญจากทุกสาขาในอุตสาหกรรมพลาสติก เรานำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้กับบริษัททั่วโลก

องค์ความรู้ของเราสั่งสมจากประสบการณ์เชิงปฏิบัติและโครงการวิจัย ที่ทำมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง ซึ่งช่วยให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการและพัฒนาต่อยอดเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาสู่อนาคต เป้าหมายหลักในงานวิจัยและการพัฒนาของเรา คือ การประหยัดทรัพยากร และการทำให้งานในอนาคตง่ายและสะดวกขึ้น


ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีนั้นต้องการการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในฐานะบริษัทแห่งนวัตกรรมนี่คือ สิ่งที่เราดำเนินการโดยการริเริ่มและสนับสนุนโครงการแห่งอนาคต นอกจากนี้ เรายังทำงานร่วมกับกลุ่มวิจัยและสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมพลาสติก