+66 (0) 2525 0059 contact@plexpert.co.th

ผสมผสานระบบ

อุตสาหกรรม 4.0 และสังคม 5.0

อุตสาหกรรม 4.0 คือ แนวทางอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่นิยามขึ้นในประเทศเยอรมนี เพื่อให้แน่ใจว่าห่วงโซ่ของกระบวนการมีความยืดหยุ่นและทันสมัย ซึ่งเป็นการรวมพลังระหว่างเทคโนโลยีดิจิทัลควบคุมเครื่องจักรให้เครื่องจักรสื่อสารข้อมูลกันเอง อย่างใรก็ตามในสหรัฐฯ นิยามแนวทางนี้ว่า IoT (Internet of things)

ส่วนในญี่ปุ่นนิยามว่า สังคม 5.0 (Society 5.0) เพื่อขยายแนวทางดังกล่าว มีการรวมผู้คนเข้ามาพิจารณาในห่วงโซ่ของกระบวนการ และตระหนักถึงการใช้ชีวิตและการทำงานของผู้คนในอนาคต

ในฐานะ PLEXPERT เราตระหนักถึงทิศทางการดำเนินไปของอุตสาหกรรม ขณะพัฒนาบริการและระบบของเราให้เข้ากับโครงสร้างของรูปแบบการทำงานปัจจุบัน ด้วยแนวทางการแก้ปัญหาที่ชาญฉลาดและทันสมัย เราเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา

IR-ThermalSystem คือ ระบบควบคุมคุณภาพในกระบวนการฉีดขึ้นรูปของเรา เป็นศูนย์กลางของการผสมผสานอุปกรณ์ต่าง ๆ และรวบรวมมาไว้ในที่เดียวกัน ภายใตัระบบอัตโนมัติ ข้อมูลของกระบวนการจะถูกรวบรวมและวิเคราะห์

ระบบพร้อมทำงานร่วมกับเครื่องฉีดใด ๆ ก็ได้ โดยใช้เวลาติดตั้งไม่เกิน 5 นาที

ข้อมูลที่ได้จาก IR-ThermalSystem ทำให้ผู้ปรับฉีดเข้าใจถึงการกระจายตัวของอุณหภูมิภายในแม่พิมพ์ และสามารถปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสม ซึ่งทำให้เวลาต่อวัฏจักรการฉีดและการใช้ทรัพยากรลดลง

ในแต่ละวัฏจักรการฉีด กล้องอินฟราเรดจะวิเคราะห์อุณหภูมิที่ผิวชิ้นงาน ทำให้เห็นแนวโน้มของกระบวนการและพื้นที่วิกฤติของชิ้นงานทันที ถ้าหากมีความผิดปกติ สัญญาณเตือนจะถูกส่งออกมา จากนั้นข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพจะถูกส่งตรงไปยังเครื่องฉีด และดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสม

ผู้จัดการฝ่ายผลิต และ ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ จะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการและรักษากระบวนการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและอัตโนมัติ

อุปกรณ์ทุกชิ้นถูกพัฒนาและทดสอบตลอดระยะเวลาหลายปี เพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพ และง่ายต่อการใช้งาน

จากประสบการณ์หลายปีที่ทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำด้านแสงสว่างภายในบ้าน จึงเกิดการสร้างระบบที่ใช้งานได้จริงและทุกคนสามารถใช้งานได้

ส่วนบริษัทด้านอื่น เช่น เครื่องใช้ในครัวเรือน อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และอุปกรณ์การแพทย์ ต่างก็ใช้เทคโนโลยีของเรา เพื่อเป็นการรับประกันว่ากระบวนการมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูง