+66 (0) 2525 0059 contact@plexpert.co.th

รับรู้ข้อได้เปรียบ

ใช้ศักยภาพที่ซ่อนอยู่ควบคู่ไปกับระบบและซอฟต์แวร์

การจำลอง

ด้วยประสบการณ์จริงที่มากกว่า 25 ปี จึงสามารถให้คำแนะนำ และแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างครอบคลุม

รับประกันคุณภาพโดย:
• ความเชี่ยวชาญด้านการจำลองด้วย Cadmould Moldflow และ Moldex3D
• การทำวิจัยในห้องทดลองของเราเอง
• การพัฒนาทักษะด้านซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง
• การตรวจซ้ำโดยผู้เชี่ยวชาญ

การใช้ IR technologies ขยายขอบเขตการรับรู้และทำให้เราค้นพบกับข้อมูลใหม่ ๆ

ระบบที่แม่นยำของเราทำงานโดยการผสมผสานระหว่างเครื่องฉีดพลาสติกและอุปกรณ์เชื่อมต่ออื่น ๆ
ซอฟต์แวร์ที่ง่ายต่อการใช้งาน สามารถตรวจจับหาความผิดปกติในการผลิต และส่งสัญญาณไปยังเครื่องฉีด หรือหุ่นยนต์เพื่อคัดแยกชิ้นงาน

ด้วยการออกแบบให้เข้ากับมาตรฐานของ  อุตสาหกรรม 4.0 (IoT) จึงทำให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อเข้ากับระบบอื่นที่มีอยู่